Choose language: English
TrawsCymruTrawsCymru

Croeso

Mae gwasanaethau bws pellter hir TrawsCymru yn rhan bwysig o rwydwaith trafnidiaeth integredig Cymru. Mae'r gwasanaethau hyn wedi cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae llawer o gymunedau ledled Cymru yn dibynnu arnynt ac maent yn rhoi cyfle i ymwelwyr deithio drwy harddwch Cymru yn hawdd, yn fforddiadwy ac yn ecogyfeillgar. 

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau teithio ar fysiau TrawsCymru ac y cewch chi lawer o siwrneiau braf gyda ni!

Christmas & New Year Travel information
Christmas & New Year Travel information
Pob un